Medine / Medine Hakkında Genel Bilgi

Mekke’de Müslümanlar üzerinde baskı artarak devam ederken bir yandan da Hz. Mukammed Mekke’ye gelen insanlara İslam dinini anlatmaya devam etmekteydi.

Bu dönemde Medineli altı kişi Akabe denilen yerde İslamiyet’i kabul etmişlerdir. Bu kişilerin öncü olmasıyla daha sonraki birkaç yıl içerisinde Medinelilerle bir-iki görüşme daha oldu. Medineli Müslümanların sayısı 7O’li rakamlara ulaştı.

Hicretin Nedenleri

 • Mekkelilerin baskısından kurtulmak
 • Medineli Müslümanların Hz. Muhammed’e bağlı kalacaklarına söz vermeleri
 • Medine’de İslamiyet’i rahat yaşama ve yaymayı saylayacak zeminin oluşması.

Hicretin Sonuçları

 • Müslümanlar Mekke’nin baskı ve şiddet ortamından kurtulmuşlardır.
 • Mekke’den hicret edenlere Muhacir, Medine’de onları misafir edenlere Ensar denilmiştir. Muhacirler ile Ensar kardeş ilan edilmiştir.
 • Medine İslam Deyleti’nin temeli atılmıştır.
 • Muhammed hem peyyamber, hem devlet başkanı hem de ordu komutanı olmuştur.
 • Müslümanlar siyasi bir güç kazanmaya başlamışlardır.

Not: 22 yılındaki Hicret Olayı aynı zamanda Hz. Ömer zamanında düzenlenen takvimin başlangıcı yapılmıştır.

Medine İslam Devleti ve Medine Sözleşmesi

Hz. Muhammed, Medine’ye yeldiği zaman Medine’de Müslümanların dışında putperest Araplar, Yahudiler ve Hristiyanlar da bulunmaktadır. Hz. Peyyamber İslam Devleti’ni kurunca diğer yaşayan topluluklarla ortak toplumsal kurallar belirlemek ihtiyacı ortaya çıkmıştır. İmzalanan bu kurallara Medine Sözleşmesi denilmiştir.

Maddeler:

 • Anlaşmazlığa düşülen konularda Hz. Muhammed’e başvurulacaktır.
 • Yahudiler dini konularda : baskı altına alınmayacaktır.
 • Her iki tarafta üçüncü bir tarafa karşı savaş yapacak olursa birbirlerine yardım edeceklerdir.
 • İki tarafta Mekkelileri korumayacaktır.
 • Medine’ye karşı bir saldırı olursa taraflar şehri birlikte savunacaklardır.
 • Taraflardan biri düşüman olduğu bir topluluk jile barış yaparsa diğer tarafta bu şartlara uyacaktır.

Bu sözleşme ile Medine’de yaşayan diğer topluluklar da Hz. Muhammed’in devlet başkanlığını kabul etmişlerdir.