Mekke / Mekke, Şehri ve Kabe Hakkında Genel Bilgi

Mekke; Mekke, Arabistan Yarımadası’nın Hicaz bölgesinde bulunan bir şehirdir. Kızıldeniz’e 100 km. uzaklıkta olup, ot ve ekin bitmeyen bir vadide kurulmuştur. Vadinin uzunluğu kuzeyden güneye doğru 3, eni, doğudan batıya doğru 1.5 km. kadardır. Vadi içinde Zemzem kuyusunun dışında su yoktur.

Mekke, dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden biri sayılmaktadır. Orada, yüce Allah’ın kutsal kıldığı ve ismine “Beytullah: Allah’ın Evi” denilen Kâbe bulunmaktadır. Kâbe ilk insan ilk Peygamber Hz. Adem tarafından yapılmıştır. Kâbe’ye Allah’ın evi denilmesi, yüce Allah’ın oraya verdiği büyük değeri gösterir. Yoksa, Allah’ın bir eve veya mekâna ihtiyacı yoktur.

Mekke’de milattan önce 2500 yılına kadar, yerleşmiş hiç kimse yoktu. Bu tarihlerde büyük Peygamber Hz. İbrahim, hanımı Hacer ve oğlu Hz. İsmail’i Allah’ın emriyle, Filistin’den getirip buraya yerleştirdi. Susuz, otsuz, kimsesiz bir yerdi Mekke. Fakat yüce Allah Hacer ve oğluna nice nimetler bağışladı. Zemzem Kuyusu meydana çıktı. Civardan geçen bazı adamlar böyle bir suyu görünce birer ikişer oraya yerleşmeye başladılar. Bu arada Hz. İbrahim gelip, oğlu ile beraber Kabe’yi inşa etti. İnsanları hacca davet etti.

Kabe’nin çevresinde bir şehir kuruldu. Hz. İsmail’in sülalesinden kabileler meydana geldi. Bunlar Mekke’de yaşadılar. Şehir, ticaret kervanlarının geçip gittiği yol üzerinde olduğundan ticari hayat gelişti.

Nihayet bu emin şehirde milattan sonra 571 yılında sevgili Peygamberimiz doğdu. Mekke’ye “ikram edilmiş, keremli şehir” manâsına “Mekke-i Mükerreme” denilir.

630 tarihinde şehir, Peygamberimiz ve ashabı tarafından fethedilerek bir İslâm beldesi haline getirildi.

Kabe’nin içinde bulunması sebebiyle Mekke, bütün Müslümanlar tarafından kutsal olarak kabul edilmekte ve her yıl Hac mevsiminde milyonlarca Müslüman tarafından ziyaret edilmektedir.